4000+ MBO studenten bereikt met extra begeleiding en nazorg

We hielpen ROC Zadkine om meer dan 4000 studenten in hun laatste jaar en na hun afstuderen te ondersteunen bij hun volgende stap. Dankzij een grondig doelgroeponderzoek en het opzetten en runnen van een innovatieve webwinkel met meer dan 30 modules, hebben we studieloopbaanbegeleiders in staat gesteld om op maat gemaakte begeleiding aan te bieden. Als resultaat hebben we niet alleen meer dan het beoogde aantal studenten bereikt, maar hen ook echt geholpen bij hun stap naar werk of een vervolgopleiding.

De opgave

ROC Zadkine kreeg de mogelijkheid om, met een subsidie van €1,5 miljoen vanuit de rijksoverheid, studenten die in hun laatste jaar zaten extra begeleiding bieden om hen te helpen bij hun overgang naar werk of een vervolgopleiding. Ook kon het ROC vanuit de subsidie nazorg aanbieden aan studenten na hun afstuderen. Zadkine heeft Brighthives gevraagd om het project, waarmee minimaal 3200 studenten moesten worden bereikt, vanaf het begin af aan op te zetten en te leiden. 

De uitdagingen

Aan het begin van het traject hadden we nog helemaal geen zicht op de specifieke behoeften van studenten, met betrekking tot begeleiding naar werk of een vervolgopleiding. Ook wisten we dat studieloopbaanbegeleiders binnen de school al met dit thema bezig waren, maar dat het per opleiding verschilde hoe die begeleiding er precies uitzag. Het project zou centraal worden aangestuurd, vanuit een beleidsafdeling waarvan studenten zelf in ieder geval nog nooit hadden gehoord. Tot slot zorgden de subsidieperiode en het ritme van een schooljaar voor vrij dwingende deadlines binnen het project. Al met al dus een complexe opgave, met veel blinde vlekken bij aanvang, een groot aantal stakeholders met verschillende belangen en flink wat druk op de ketel.

Onze oplossing

Om tot een effectieve oplossing te komen, hebben we eerst een doelgroepenonderzoek uitgevoerd. We ontdekten dat het probleem vaak latent was bij studenten, wat betekende dat ze niet voldoende gemotiveerd waren om workshops of andere begeleidingsactiviteiten in hun eigen tijd te volgen. We ontdekten ook dat studieloopbaanbegeleiding in het laatste jaar zo diffuus georganiseerd was, dat een one-size fits all oplossing onmogelijk was.

Daarom hebben we een interne webwinkel genaamd ‘Your Move’ opgezet, waarin studieloopbaanbegeleiders konden kiezen uit meer dan 30 modules die ze in de klas konden gebruiken. Deze modules varieerden van “Ontdek je talent” tot “Maak een video CV” en waren volledig afgestemd op de behoeften van studenten.

Om ervoor te zorgen dat de modules de juiste impact zouden hebben, werkten we samen met externe partners die niet alleen inhoudelijke expertise hadden, maar ook goed klikten met de doelgroep. Hierdoor konden we voorzien in de behoeften van de studenten en kregen studieloopbaanbegeleiders de mogelijkheid om hun eigen programma aan te vullen met de modules die ontbraken.

Door de modules in de klas aan te bieden, bereikten we de studenten op een laagdrempelige manier, in plaats van dat ze zich moesten committeren aan het volgen van workshops in hun eigen tijd. Op deze manier voorzagen we in een latent gevoelde behoefte die studenten misschien niet eens zelf hadden opgemerkt. Daarnaast hebben we een aangepast aanbod van modules als nazorg aangeboden aan studenten die zijn uitgestroomd met een Zadkine diploma.

De resultaten

In totaal hebben 121 studieloopbaanbegeleiders gebruik gemaakt van de webwinkel ‘Your Move’. Samen hebben zij ongeveer 1402 gastlessen of trajecten voor extra begeleiding ingezet, waarvan 436 in het schooljaar 2021-2022 en 966 in het schooljaar 2022-2023. Dankzij deze inspanningen hebben we meer dan 4000 unieke studenten bereikt, wat ons beoogde doel van 3200 studenten heeft overtroffen. De studenten hebben de inhoud van de activiteiten gemiddeld beoordeeld met een 8,4 en de trainers met een 8,9. Bovendien geeft 75% van de studenten aan dat hun vertrouwen in de volgende stap is gestegen door het volgen van een van onze workshops.

Ook de studieloopbaanbegeleiders waren zeer tevreden, met een gemiddelde waardering van 8,4 voor de inhoud van de activiteiten en 8,7 voor de trainers. 

Met veel enthousiasme wil ik mijn waardering uitspreken voor het werk dat Brighthives voor ons heeft verricht. Ze hebben onze afdeling geholpen een resultaat neer te zetten waar we zelf erg trots op zijn. Het project heeft echt een verschil gemaakt voor meer dan 4000 mbo-studenten op hun pad naar werk of een vervolgopleiding. Brigththives gaf leiding aan een behoorlijk complex project met een flink budget en een grote diversiteit aan stakeholders, en hebben keer op keer hun stevigheid bewezen. Ze hebben een innovatieve oplossing ontwikkeld en geïmplementeerd, die naadloos aansloot bij de belevingswereld van onze doelgroep.

Esther Leeftink
Directeur Onderwijs en Kwaliteit, ROC Zadkine
Marlies belt

Wil je weten welke impact wij kunnen maken voor jouw organisatie?

Leg ons je vraag voor en we gaan vrijblijvend met je in gesprek. 

Mail ons op hello@brighthives.com
of neem telefonisch contact op via:
06 156 370 78