Modulair en flexibel onderwijs voor een groot MBO-college

In opdracht van een grootstedelijk ROC werken we aan het modulariseren en flexibiliseren van onderwijs. We streven daarmee naar meer maatwerk voor de student en betere aansluiting op het werkveld. Wij geven van A tot Z leiding aan het project, waarbij voortdurende co-creatie met belangrijke stakeholders (zoals het werkveld waarvoor studenten worden opgeleid) essentieel is. De ambitie is dat vanaf 2026-2027 alle opleidingen binnen het college modulair onderwijs en maatwerk bieden.

De opgave

In opdracht van een grootstedelijk ROC werken we aan het modulariseren en flexibiliseren van onderwijs. We streven daarmee onder andere naar meer maatwerk voor de student. Reguliere BOL en BBL studenten krijgen duidelijker inzicht in de opbouw van de opleiding (vergelijkbaar met HBO). Studenten krijgen meer mogelijkheden om hun leerervaring inhoudelijk te personaliseren. Ook krijgen studenten meer flexibele mogelijkheden met betrekking tot het doorlopen van hun opleiding, en de plaats en tijd waarop ze leren. 
Ook streven we naar een betere aansluiting op het werkveld. De kwaliteit van het initiële onderwijs wordt beter door meer co-creatie, samenwerking en kennisdeling met het werkveld. We kunnen beter voldoen aan de vraag vanuit de arbeidsmarkt naar bijvoorbeeld (branche)certificaten of versnelde trajecten, in plaats van een volledig diploma. Tot slot kunnen we beter voldoen aan de vraag van werkenden, herstarters en doorstarters, in het kader van Leven Lang Ontwikkelen. Dit is een aanpak vanuit de overheid om eigen regie van mensen op hun loopbaan te stimuleren zodat ze zich blijven ontwikkelen en zodat die ontwikkeling aansluit op de veranderende vraag vanuit de arbeidsmarkt. Voor het MBO betekent dit dat ze zich meer als partner van het bedrijfsleven moeten gaan opstellen.

De uitdagingen

Als project zijn we koploper binnen de organisatie. Terwijl we al zijn begonnen, moeten wij ons verhouden tot een parallel proces op centraal niveau, waarin standaarden en kaders worden ontwikkeld die voor de hele organisatie gaan gelden. We zijn dus erg scherp op het ontwijken van de klassieke valkuilen en verstorende dynamiek van centrale en decentrale initiatieven die met elkaar uit de pas lopen. Ook kent het project een relatief groot aantal stakeholders die zowel een groot belang hebben bij, als ook veel invloed hebben op het project(resultaat). Het gaat dan niet alleen om de studenten, het bedrijfsleven en docenten; ook bijna alle ondersteunende diensten moeten veranderingen doorvoeren met oog op een succesvol projectresultaat. 

Onze oplossing

Als consultancybureau nemen we, in samenwerking met een interne projectleider, de leiding over dit project. We sturen daarbij een groep ontwikkelaars (docenten) aan die hun onderwijs helemaal opnieuw gaan ontwerpen.
Daarbij hebben we extra aandacht voor het organiseren van co-creatie met de talrijke stakeholders die betrokken zijn bij de opgave. We zorgen voor voortdurende communicatie, betrokkenheid en afstemming met alle relevante partijen. Het organiseren van co-creatie met al deze belanghebbenden is cruciaal om draagvlak te creëren, om tot haalbare en levensvatbare oplossingen te komen, en om een succesvolle implementatie te waarborgen. Zo voelt iedere betrokken partij zich namelijk ook eigenaar van de opgave.

Het resultaat

In het studiejaar 2024-2025 zal een koplopersgroep van opleidingen binnen het college starten met het aanbieden van modulair onderwijs en maatwerk. Dit is een essentiële fase om te leren en te verbeteren. Vanaf het studiejaar 2026-2027 bieden alle opleidingen binnen het college modulair en flexibel onderwijs.

De mensen van Brighthives kenmerken zich als creatieve, innovatieve, visionaire en ondernemende consultants. Daarbij zijn ze in staat om gestructureerd en methodisch te werken, wat van grote meerwaarde is! Ze beschikken over het vermogen om op meta-niveau te reflecteren, zowel op het eigen handelen als ook gericht op de opdracht. Goed benaderbaar, betrouwbaar en altijd in voor een dolletje.

Jethro Bos
Directeur Startcollege, ROC Zadkine
Marlies belt

Wil je weten welke impact wij kunnen maken voor jouw organisatie?

Leg ons je vraag voor en we gaan vrijblijvend met je in gesprek. 

Mail ons op hello@brighthives.com
of neem telefonisch contact op via:
06 156 370 78