Inzicht en advies met betrekking tot veiligheid, klimaat, omgevingsvisie en duurzaamheid

In opdracht van een gemeente werken we aan monitoring, beleidsonderzoek, het ontwikkelen van onderzoeksinstrumenten, en het bieden van inzicht en advies op het gebied van belangrijke thema’s als veiligheid, klimaat, omgevingsvisie en duurzaamheid.

De opgave

Voor gemeente Leidschendam Voorburg zijn we in de rol als onderzoeksadviseur verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van monitoringssystemen, beleidsonderzoek en het verstrekken van waardevolle inzichten en advies over thema’s als veiligheid, klimaat, omgevingsvisie en duurzaamheid. Werkzaamheden omvatten het helder formuleren van doelen, het ontwikkelen van indicatoren en het opstellen van monitoringsplannen op verschillende beleidsniveaus.

De uitdagingen

Uitdagingen daarbij liggen in het nauwkeurig definiëren van meetbare doelen en subdoelen voor monitoring, en in het selecteren van relevante indicatoren die een diepgaand begrip geven van de voortgang en effectiviteit van beleidsmaatregelen. Ook moeten we zorgen voor een goede afstemming en integratie van verschillende beleidsniveaus in het monitoringsproces. We bevinden ons op een interessant snijvlak van de onderzoeker (die dingen inzichtelijk moet maken) enerzijds en de adviseur (die zaken in beweging moet zetten en actie in goede banen moet leiden) anderzijds.

Het resultaat

Concreet werken we aan het optimaliseren van de veiligheidsscans, waardoor de gemeente beter in staat zal zijn om potentiële risico’s te identificeren en preventieve maatregelen te treffen. De klimaatmonitors bieden gedetailleerde inzichten in de lokale klimaattrends en helpen bij het ontwikkelen van adaptieve beleidsmaatregelen. Daarnaast hebben de omgevingsvisies geleid tot een beter begrip van de ruimtelijke ontwikkelingen en de behoeften van de gemeenschap, wat resulteert in meer duurzame en leefbare omgevingen. Deze concrete resultaten dragen bij aan evidence-based besluitvorming en dragen bij aan het creëren van een veiligere, duurzamere en meer veerkrachtige samenleving.

Marlies belt

Wil je weten welke impact wij kunnen maken op jouw organisatie?

Leg ons vrijblijvend je vraag voor en wij inspireren je in een vrijblijvend persoonlijk gesprek.

Mail ons op hello@brighthives.com
of neem telefonisch contact op via:
06 123 456 78