Haalbaarheidsonderzoek MGDB

Voor regio Overijssel werken we aan het verbeteren van de zorg rondom eetstoornisproblematiek. We onderzochten samen met zorgaanbieders of het wenselijk, haalbaar en levensvatbaar is om een nieuw behandelaanbod in samenwerkingsverband aan te bieden in de regio. Om tot een passend advies te komen heeft Brighthives een productanalyse, een marktonderzoek en onderzoek naar de financierings- en organisatiestructuur verricht, resulterend in een advies met verschillende scenario’s.

De opgave

Binnen de keten van zorg voor kinderen en jongeren met een eetstoornis zijn diverse knelpunten merkbaar en voelbaar, waaronder (zeer lange) wachttijden voor de klinische behandelplekken. Binnen de regio Overijssel hebben diverse zorginstellingen de ambitie om jongeren met eetstoornisproblematiek zo goed en snel mogelijk van de juiste hulp te voorzien. Deze regio kent momenteel geen aanbod voor MGDB (MeerGezinsDagBehandeling voor eetstoornisproblematiek). Dit behandelaanbod richt zich op het teruggeven van regie aan gezinnen en wordt als voorkeursbehandeling voorgeschreven in de zorgstandaard. De samenwerkingspartners in K-EET (ketennetwerk eetstoornissenzorg) Overijssel zijn van mening dat de MGDB een noodzakelijke toevoeging biedt om complexe eetstoornissen bij de regionale jeugd effectief te kunnen behandelen. Gezamenlijk willen zij onderzoeken of het daadwerkelijk wenselijk en haalbaar is om in de regio een ‘eigen’ MGDB op te zetten.

De uitdagingen

Binnen dit project waren diverse factoren aanwezig die de opdracht uitdagend maakte. Allereerst hebben we te maken met verschillende zorgaanbieders en daarmee verschillen in behandelaanbod en werkwijzen, maar ook in visies en belangen. Voor het succes van het gezamenlijk realiseren van nieuw behandelaanbod is draagvlak vanuit de samenwerkingspartners essentieel, maar moeten ook de verschillen overbrugbaar zijn. Daarnaast moet nieuw en gezamenlijk behandelaanbod aansluiten bij de wensen van de doelgroep, maar ook passen binnen het gemeentebeleid. Verder moet het nieuwe aanbod een antwoord bieden op huidige knelpunten, welke niet alleen gaan over de kwaliteit van zorg voor de doelgroep, maar ook gaan over zaken als wachttijden, personele capaciteit en structurele financiering. 

Onze oplossing

Als adviesbureau hebben we in opdracht van de samenwerkende partners een haalbaarheidsanalyse verricht. We hebben onderzocht of het wenselijk, haalbaar en levensvatbaar het nieuwe behandelaanbod – de MeerGezinsDagBehandeling – in gezamenlijkheid aan te bieden om in de ambitie van de zorginstellingen te voorzien. Om tot een passend advies te komen hebben we een productanalyse, een marktonderzoek en onderzoek naar de financierings- en organisatiestructuur verricht, resulterend in een advies met verschillende scenario’s. Hierin zijn bovengenoemde uitdagingen onderzocht en meegenomen.

Het resultaat

In het najaar van 2023 zal besloten worden of de verschillende samenwerkingspartners in samenwerking het nieuwe behandelaanbod zullen gaan realiseren.

Marlies belt

Wil je weten welke impact wij kunnen maken voor jouw organisatie?

Leg ons je vraag voor en wij gaan vrijblijvend met je in gesprek.

Mail ons op hello@brighthives.com
of neem telefonisch contact op via:
06 156 370 78